tło1

Kancelaria Radcy Prawnego Izabeli Tąkiel – zakres usług

Kancelaria prawna prowadzi swoją działalność z zakresu każdego rodzaju spraw i postępowań sądowych.

W przypadku spraw administracyjnych i gospodarczych kancelaria prawna oferuje doradztwo procesowe dla przedsiębiorstw, spółek lub małych firm. Jesteśmy gotowi podjąć współpracę z tego typu jednostkami przy reprezentowaniu ich interesów podczas:

  • podstępowań sądowych – zarówno jego przygotowania jak i samego przebiegu,
  • prowadzenia negocjacji – kancelaria radcy prawnego jest gotowa uczestniczyć przy rozmowach biznesowych, rozstrzyganiu sporów bądź prowadzić pertraktacje, które mają doprowadzić do zawarcia ewentualnej ugody,
  • opracowywania wszelkiego rodzaju dokumentacji – kancelaria radcy prawnego zapewni kompleksową analizę pozwów, skarg, zażaleń lub odwołań. Sporządzimy dla Państwa każdy typ pisemnego dokumentu w oparciu o analizę sytuacyjną danej sprawy.

Kancelaryjna współpraca z jednostkami administracji samorządowej

Zachęcamy do współpracy z Kancelarią Prawną Izabeli Tąkiel organy administracji samorządowej oraz jednostki sektora finansów publicznych. Nasi prawnicy gotowi są podjąć działania zarówno na szczeblu typowych przedsięwzięć prawnych (obrona w sądzie lub wydawaniu interpretacji). Ale także zajmujemy się sferą typowo doradczą jak analiza skarg lub zażaleń czy ocena charakteru pozwów lub odwołań do konkretnych spraw.

Współpraca kancelarii z klientem indywidualnym

Kancelaria prawna szczególny nacisk kładzie na reprezentowanie interesów klientów indywidualnych. Współpraca między Państwem a naszą kancelarią prawną, może odbywać się na różnych szczeblach i jest w pełni dostosowana do charakteru sprawy. Poprzedzamy zawsze naszą ingerencję w sprawę wydaniem oceny rzeczywistych oraz niezbędnych Państwa potrzeb z zakresu późniejszej pracy prawników. Dlatego świadczymy pomoc w:

  • reprezentowaniu Państwa w całości toku sprawy (począwszy od jej rozpoznania po prawomocny wyrok),
  • pełnomocnictwie Państwa interesów przy konkretnym jej szczeblu np. (w sądzie pierwszej instancji lub w sądzie odwoławczym),
  • doradztwie lub poradzie prawnej – nasi radcy prawni mogą się ograniczyć jedynie do tych aspektów, ale też służą pomocą przy konsultacjach lub analizach prawnych Państwa problemów przy wszelkich rodzajach spraw.

Kancelaria Radcy Prawnego Izabeli Tąkiel dostosowana do Państwa potrzeb

Kancelaria Radcy Prawnego Izabeli Tąkiel mieści się w Kostrzynie nad Odrą przy ulicy Osiedle Mieszka I 29/11. Godziny otwarcia kancelarii prawnej jak i potencjalna skala naszych obowiązków jest w pełni dostosowana do Państwa potrzeb. Wszystkim naszym klientom zapewniamy dyskrecję i zachowanie wszelkiej poufności. Jesteśmy kancelarią prawną zapewniającą najwyższą jakość oferowanych usług zgodnie z zasadami etyki wykonywanego przez naszych prawników i radców prawnych zawodu.