Kancelaria świadczy usługi prawne w sprawach z dziedzin:

 • prawa cywilnego, w tym prawa związanego z obrotem nieruchomościami,
 • prawa pracy,
 • prawa gospodarczego i handlowego,
 • prawa upadłościowego i naprawczego,
 • prawa zamówień publicznych,
 • prawa administracyjnego, w tym obsługa urzędów i instytucji państwowych i samorządowych,
 • prawa podatkowego, w tym sporządzanie odwołań od decyzji podatkowych i wnoszenie skarg do sądów administracyjnych,
 • prawa rodzinnego, w tym sprawy o rozwód, o podział majątku po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej.

W ramach prowadzonej działalności Kancelaria oferuje:

1. Kompleksową obsługę prawną przedsiębiorcom m.in. w zakresie:

tło2

 • doradztwa prawnego,
 • sporządzania opinii prawnych, umów i pism procesowych,
 • prowadzenia spraw przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz organami administracji państwowej i samorządowej,
 • obsługi prawnej transakcji handlowych,
 • prowadzenia postępowań rejestracyjnych podmiotów gospodarczych,
 • sporządzania pism, podań, wniosków, składanych do organów władzy publicznej, a także środków zaskarżenia od wydanych przez te organy rozstrzygnięć,
 • bieżącej obsługi prawnej dla podmiotów gospodarczych,
 • windykacji należności,
 • udziału w prowadzonych negocjacjach.

2. Obsługę Klientów indywidualnych, m.in. w zakresie:

 • udzielania porad prawnych,
 • sporządzania pism, podań oraz wniosków składanych do organów władzy publicznej, a także środków zaskarżenia od wydanych przez te organy rozstrzygnięć,
 • przygotowywania projektów umów oraz negocjowania ich warunków,
 • reprezentacji we wszelkich sporach sądowych, w szczególności w sprawach gospodarczych, cywilnych, prawa pracy, prawa rodzinnego.